Er moet een herstelling worden uitgevoerd

De praktische herstellings- en onderhoudsgids voor uw woning kan op onze website gedownload worden.

Deze praktische gids omvat een geïllustreerde, niet beperkende lijst met herstellingen waarvoor hetzij de verhuurder, hetzij de huurder moet instaan (art. 223 van de Brusselse Huisvestingscode – in werking getreden op 01.01.2018).