Mijn rechten en plichten

Het huishoudelijk reglement bepaalt wat u al dan niet mag doen als huurder.
Het legt de woonvoorwaarden van de woningen en de gemeenschappelijke ruimten vast die niet uitdrukkelijk voorzien of omschreven zijn in de huurovereenkomst.
Het huishoudelijk reglement maakt ten volle deel uit van de huurovereenkomst. Als huurder dient u dit zelf na te leven en ook te laten naleven door uw kinderen en bezoekers.

Samenleven

Om uw leefomgeving te handhaven, dient u als een goede huisvader uw woning en de gemeenschappelijke ruimten binnen en buiten het gebouw te gebruiken.

Daarnaast legt het huishoudelijk reglement ook een reeks rechten en plichten vast voor het gebruik van uw woning. Als u wenst dat anderen respect opbrengen voor de rust van uw leefomgeving, dan betekent dat ook dat u rekening houdt met uw buren. Houd gemeenschappelijke ruimten (lift, trappenhuis, overloop) dus altijd proper en respecteer de rusttijden van uw buren.

Om in een aangename omgeving te kunnen leven, is het belangrijk dat mensen beleefd en welgemanierd met elkaar
omgaan.

Denk eraan dat uw veiligheid ook afhangt van het feit of u vluchtwegen
(trappen, gangen, de overloop) vrijhoudt van voorwerpen zoals kinderwagens, fietsen, vuilniszakken enz.

De Anderlechtse Haard staat u hiervoor op dagelijkse basis bij met meerdere diensten.

De Maatschappelijk assistent

Wat doet deze:

  • Hij of zij houdt u op de hoogte van de projecten van de Anderlechtse Haard.
  • Hij of zij helpt u met sociale en administratieve formaliteiten.
  • Hij of zij helpt u een overmatige schuldenlast en onbetaalde rekeningen te voorkomen.
  • Hij of zij helpt u bij het samenbrengen van de documenten bestemd voor de jaarlijkse huurprijsherzienng.
  • Hij of zij helpt u bij het ontmijnen van burenruzies en brengt u in contact met de gemeentelijke bemiddelingsdienst.
  • Hij of zij helpt u bij het aanpassen van uw sociaal dossier na een wijziging in uw gezinssituatie of gezondheidsproblemen.

De preventie- en veiligheidsmedewerkers

Dit zijn medewerkers op het terrein die ervoor zorgen dat op al onze sites de rust wordt bewaard en dat mensen goed met elkaar samenleven. Ze zijn gemakkelijk te herkennen omdat ze in de kleuren van onze maatschappij gekleed zijn. Ze staan voor u klaar als u overlast wilt melden die het welzijn van onze huurders in gevaar kan brengen.

De Adviesraad van huurders (ARHUU)

Elke 4 jaar wordt een aantal huurders door hun gelijken verkozen om hen te vertegenwoordigen in de Adviesraad. Zij brengen er uw standpunten en opmerkingen naar voren en kunnen vragen om wijzigingen in het huishoudelijk reglement of programma’s voor gemeenschapsvoorzieningen.

Contact: andercocolo@hotmail.com/Tel : 0478/524.596

De Conciërge

Wat doet deze:

  • Hij of zij ziet erop toe dat het huishoudelijk reglement wordt nageleefd.
  • Hij of zij zorgt ervoor dat de regels van het leven in gemeenschap en de goede betrekkingen tussen bewoners in stand worden gehouden.
  • Neem contact met hen op in geval van:

Technische problemen in uw woning;

Problemen vastgesteld in gemeenschappelijke ruimten (defecte lift, vandalisme, schoonmaakprobleem, grofvuil, brand…);

Ze zijn beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u15 en op vrijdag van 8u tot 13u. Buiten die kantooruren en ALLEEN in NOODGEVALLEN kunt u 7 dagen per week terecht bij het Telesecretariaat op het nr. 02/473.35.01.

NOODGEVALLEN = waterschade, vandalisme, brand.

In alle andere gevallen wordt voor uw oproep naar het Telesecretariaat 6,10€ aangerekend.