Mijn huurprijs en mijn huurlasten

Uw huurbedrag en lasten worden berekend aan de hand van de gewestelijke wetgeving, die als enige hiervoor geldt.

Bij de berekening van het huurbedrag wordt rekening gehouden met:
> Uw gezinssitiatie
> Uw financiële situatie
> Het type woning waarin u woont.

Zo goed als iedere huurder heeft een ander huurbedrag. U vindt alle informatie over de berekening van de huurprijzen op de website van de BGHM.

De jaarlijkse aanpassing van uw huurprijs

Elk jaar op 1 januari wordt de
huurprijs aangepast aan uw nieuwe
gezinssituatie en financiële toestand

Op basis van een brief die wij u
één keer per jaar toesturen, dient u
ons de volgende documenten te bezorgen:

> Uw inkomsten van het voorlaatste jaar, een attest van het OCMW of enig ander attest afhankelijk van waar uw inkomen vandaan komt
> Een nieuwe gezinssamenstelling
uitgereikt door de Gemeente als uw
gezinssituatie veranderd is.
> Een attest van de kinderbijslag
voor de maand oktober.
> Een invaliditeitsattest indien nodig

> Een verklaring op erewoord

Als deze documenten bij de herziening van de huurprijs niet in ons bezit zijn, wordt uw huurbedrag voor het volgende jaar aangepast in functie van de nominale huurwaarde, die vaak veel hoger is dan de huur die u eigenlijk verschuldigd zou zijn.
Bovendien wordt uw huurprijs jaarlijks geïndexeerd in functie van de geldende regelgeving.

De huurlasten

Deze zijn opgedeeld in twee posten:

> De algemene lasten die uitsluitend verbonden zijn aan het comfort van het gebouw waarin u woont. Hierin zijn dus de kosten begrepen voor het onderhoud van de liften, de conciërges, de verlichting, de schoonmaak, de vuilnisophaling, het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en groenstroken, individuele verwarmingsinstallaties enz. De afrekening van de algemene lasten geldt voor de periode van 1 januari tot 31 december. Ze staat vermeld op de jaarlijkse afrekening van de lasten die u ontvangt in de maand juni van het daaropvolgende jaar.

> De lasten voor verwarming en water, die berekend worden in functie van uw persoonlijk verbruik zoals opgemeten door de kalorimeters en de debietmeters. Deze voorschotten worden
aangepast tijdens het jaar dat volgt op de jaarlijkse afrekening van de lasten.

DEPARTEMENT HUUR:
HERZIENING VAN DE HUURPRIJZEN

Grondel / Carpentier / Kommen / Asters / Ridderspoor
0488 / 13.75.08

Weeshuis / Van Soust / Zaad / Ninove / Rauter / Democratie
0489 / 55.27.31

Shakespeare /Het Rad
0487 / 45.14.38

Voor / Craps / Goede Lucht
0485 / 12.06.59

Albertsquare/Klavers
0488/69.90.94

DEPARTEMENT FINANCIËN:
Behandeling geschillen
02 / 556.77.28

Waarborg en afrekening
0490 / 66.49.45

De betaling

Bij de ondertekening van uw huurovereenkomst en daarna jaarlijks op 1 januari ontvangt u een blad met de berekening van het bedrag
van uw reële huurprijs en van de voorschotten die betaald moeten worden voor de huurlasten.
Dit is het bedrag dat u vóór de tiende van de maand dient te storten op de rekening van de Anderlechtse Haard:
BE13 0960 1990 6239
Wij raden u aan om uw bank een doorlopende betalingsopdracht te geven om betalingsachterstanden te voorkomen.

Het bedrag van deze doorlopende opdracht dient jaarlijks te worden aangepast na de herziening van uw reële huurprijs en uw lasten.

Als u problemen hebt om te betalen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het financiëel departement of de maatschappelijk assistenten van de Anderlechtse Haard.

Deze mensen zullen u de nodige adviezen geven om u te helpen.

Laattijdige betalingen kunnen leiden tot gerechtelijke vervolging en zelfs uitzetting uit de woning.