Mijn leefomgeving

Om ervoor te zorgen dat uw leefomgeving in goede staat blijft, is het belangrijk dat u uw woning en de gemeenschappelijke delen buiten en binnen als een goede huisvader beheert. Daarnaast bepaalt het huishoudelijk reglement een reeks rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van uw woning.

Om van uw eigen rust en deze van uw woonomgeving te kunnen genieten, is het belangrijk dat u ook respect opbrengt voor de buren. Zorg daarom altijd dat gemeenschappelijke ruimten (liften, trappenhuizen, overloop) netjes blijven en respecteer de rusttijden van uw buren.

Een aangename sfeer komt iedereen ten goede en deze kan enkel ontstaan als mensen beleefd en vriendelijk met elkaar omgaan.

Werken en herstellingen

Wanneer zich een defect of schade voordoet
die hersteld moet worden in uw woning, komt onze dienstenregie langs
voor alle werkzaamheden waarvoor de eigenaar de verantwoordelijkheid draagt. Voor werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid
van de huurder vallen, staat het u vrij een beroep te doen op een bedrijf van uw keuze.
Voor de volgende elementen is de
eigenaar verantwoordelijk:
> Normale slijtage van apparatuur
of afwerking in de woning.
> Vervanging van verticale en
horizontale afvoerbuizen.
> Roestvorming aan buizen
> Daken en regenwaterafvoer
Voor dit soort schade neemt u contact op met uw
conciërge, die erop toeziet dat uw probleem
wordt opgelost.
Onze gemiddelde interventietermijn bedraagt ongeveer
1 maand.

Voor de volgende elementen is de eigenaar verantwoordelijk

Normale slijtage van apparatuur of afwerking in de woning.

> Vervanging van verticale en horizontale afvoerbuizen.
> Roestvorming aan buizen
> Daken en regenwaterafvoer

Voor dit soort schade neemt u contact op met uw conciërge die erop toeziet dat uw probleem wordt opgelost.
Onze gemiddelde interventietermijn bedraagt ongeveer 1 maand.

Als u een beroep doet op onze diensten

voor werkzaamheden waarvoor u zelf verantwoordelijk bent, wordt een factuur opgemaakt die u wordt toegestuurd.

Voor de volgende elementen is de huurder verantwoordelijk

1. In individuele huizen:

> Het tuinonderhoud
> Het onderhoud van goten en afvoerkolken.
> Snoei- en/of scheerwerk van bomen, struiken en hagen.

2. In ongeacht welke soort woning (appartement of huis):

2. In ongeacht welke soort woning (appartement of
huis):
> Onderhoud van verwarmings- en/of waterverwarmingstoestellen waarvoor een
onderhoudscertificaat moet worden verstrekt door een erkende onderneming.

> Lampen en/of lichtbuizen, stopcontacten, zekeringen, schakelaars.
> Courant onderhoud van kranen (afdichtingen,
beluchters, uitlopen…).
> Courant onderhoud van stortbakken, wasbakkettingen, afvoersystemen, sifons.
> Onderhoud van afvoerleidingen binnen de woning.
> Vervanging van flexibele gasaansluitingen voor keukenapparaten.
> Schoorsteenvegen en afgifte van certificaten.
> Toegangssloten tot de woning of binnensloten.
> …

Verplicht onderhoud van uitrusting

Afzonderlijke apparaten moeten periodiek worden onderhouden om te zorgen dat ze goed blijven werken. Hier hebt u zelf voordeel bij,
een behoorlijk onderhouden apparaat verbruikt minder energie en biedt een beter rendement
en bovendien vermijdt u veiligheidsrisico’s .

> Gasboiler: jaarlijks.
> Individuele verwarmingsketel: jaarlijks.
> Gasgestookte convectorkachel: jaarlijks.

Het onderhoud van deze apparaten wordt automatisch in rekening gebracht via de lasten.