In een uitdagende sociale, economische en klimaatgebonden context
ontwikkelt, renoveert en onderhoudt
de Anderlechtse Haard
een openbaar huurwoningenbestand met een kwalitatief hoogwaardige sociale omkadering om de woonomgeving voor iedereen beter te maken.

woningen
bewoners
conciërges
medewerkers tot uw dienst
handelszaken

een woning
als bouwsteen
van het leven

Lotfi Mostefa

Voorzitter

Het woord van de Voorzitter

De Anderlechtse Haard bestaat al meer dan honderd jaar en ook vandaag vervullen we een essentiële rol in het leven van onze medeburgers: we bieden kwaliteitsvolle huisvesting tegen betaalbare prijzen aan de mensen die vaak het zwakst staan in onze samenleving. Voor dat fundamentele streven zet de Anderlechtse Haard zich elke dag opnieuw in.

Een woning vinden is één van de grootste uitdagingen waarmee Brusselaars worden geconfronteerd en dus heeft het Gewest beslist om daaraan tijdens de legislatuur 2019-2024 prioriteit te geven. Die focus stelt ons in staat met veel ambitie en een groter milieubewustzijn te werken aan de verwezenlijking van onze vastgoedprojecten. Het is onze prioriteit om fatsoenlijke, betaalbare huisvesting te bieden aan zoveel mogelijk medeburgers.

Onze prioriteit, dat bent u!

De Anderlechtse Haard staat open voor alle suggesties om de woonomgeving op onze sites verder te verbeteren.

Laurent Gäbele

Algemeen Directeur

“…Om een levensproject te kunnen verwezenlijken, is een veilige, gezonde en betaalbare thuishaven essentieel.

De Anderlechtse Haard is zich goed bewust van de steeds hogere kosten van het levensonderhoud en streeft ernaar de laagste huurprijzen van het Gewest te hanteren en de huurlasten zo laag mogelijk te houden.

Tegelijk voert onze maatschappij momenteel ingrijpende renovatiewerkzaamheden uit op al haar sites als onderdeel van een investeringsprogramma van in totaal 50 miljoen euro en is ze betrokken bij meerdere nieuwbouwprojecten waardoor haar woningenbestand in de toekomst zal aangroeien van 3.800 naar ruim 4.500 woningen…”

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het beslissingsorgaan van de Anderlechtse Haard. Hij beslist over zeer uiteenlopende dossiers: renovatieprojecten en -werken, klachten van huurders en kandidaat-huurders, het begrotings- en personeelsbeheer, de toewijzingen enz.

De Raad bestaat uit openbare mandatarissen m.a.w. politici die hiervoor zijn aangesteld, en een sociaal afgevaardigde die de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) vertegenwoordigt.